“Ottaessa etäisyyttä,
näkee menneisytensä selkeämmin.”