“Todellinen kiitollisuus
syntyy siitä, että
tietää kuuluvansa
äärettömään elämän tanssiin.”