“Vastaanottamisen taito piilee siinä, että keskittyy tähän hetkeen
ja näkee sekä tunnustaa KAIKEN mitä saa elämältä.
On aika kasvattaa vastaanottokykyä!”
#MoneyLoveChallenge