—–
“Entä jos tunne, jota tarvitaan pysyäksemme terveinä, on IHMETYS?”

vaikutuksesta terveyteemme (englanniksi) on mielenkiintoinen.