Free ZINE Download available!

“Let Go Or Be Dragged”
I am practicing different styles to draw with this quote
and same elements.. This is the first picture.
Ink on paper
“Päästä irti tai tule raahatuksi”
Harjoittelen erilaisia piirrustustyylejä. Sama lainaus
ja samat elementit. Tämä on ensimmäinen piirros.
Tussilla paperille