Get your copy of MIRA - Glimpses of Life & Whispers from the Heart  

“Maailmassa on paikkoja, joissa
kaikkea on riittävästi ja jossa
tuntee itsekin riittävänsä.”