Get your copy of MIRA - Glimpses of Life & Whispers from the Heart  

“Ei ole mitään syytä jatkaa kävelemistä
polulla, joka ei anna mahdollisuutta
nähdä niitä paikkoja ja kokea niitä
kulttuureita, joihin haluaa sitoutua.”
– Colin Wright –