Check out the new #Inktober2021 doodles with notes

Creates Illustrations & Books

“Ei ole mitään syytä jatkaa kävelemistä
polulla, joka ei anna mahdollisuutta
nähdä niitä paikkoja ja kokea niitä
kulttuureita, joihin haluaa sitoutua.”
– Colin Wright –