Check out the new #Inktober2021 doodles with notes

Creates Illustrations & Books

“Puhaltamalla sammuksiin muiden kynttilän,
ei saa omaansa palamaan kirkkaammin.”